اویار گروپ

مشاور شما در ترکیه

اگر به دنبال خرید خانه در ترکیه هستید و یا قصد مهاجرت به ترکیه را دارید تیم اویار بهترین مسیر را به شما معرفی می کند.

کارشناسان ما از مراحل اولیه تاافتتاح حساب بانکی، خرید سیم کارت، اخذ ترجمه مدارک را برای شما انجام خواهند داد.

  اویار، تا صاحب خانه شدن شما، همراهتان است

  خرید خانه در ترکیه

  مسیر شفاف برای مالکیت در ترکیه

  خرید خانه در ترکیه

  پاسپورت کشور ترکیه را از طریق سرمایه گذاری ملک،‌در مسیر شفاف و کمترین زمین دریافت کنید

  افتتاح حساب در ترکیه

  اتصال به سیستم پرداخت جهانی

  افتتاح حساب در ترکیه

  شما می توانید از ایران برای افتتاح حساب در بانک های ترکیه اقدام کنید و حساب بانکی به نام خودتان داشته باشید.

  اخذ شهروندی ترکیه

  حس خوب آرامش اقتصادی و اجتماعی

  اخذ شهروندی ترکیه

  مسیر زندگی شما در خاک ترکیه از روش های متعددی بسیار ساده کرده ایم.